در پنجمین روز از هفته دولت؛ با حضور "احمد پویافر" فرماندار بندرعباس، ساختمان اداری آب و فاضلاب شهر تخت افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، معاون مهندسی و توسعه آبفای هرمزگان گفت: ساختمان اداری و بهره برداری آب و فاضلاب شهر تخت با هدف ارتقاء خدمت رسانی و افزایش رضایتمندی شهروندان افتتاح شد.

"سعید صادقی" افزود: با بهره برداری از این پروژه شهروندان تخت  می توانند خدمات شرکت آب و فاضلاب را به صورت متمرکز و مطلوب تر دریافت کنند. همچنین کاهش تردد شهروندان تخت به قلعه قاضی جهت دریافت خدمات آب و فاضلاب نیز از دیگر مزایای این پروژه است.

به گفته مهندس صادقی؛ از این پس کلیه خدمات؛ واگذاری انشعاب،آزمایش کنتور، تعویض کنتور، صدور قبض المثنی، صدور قبض تسویه حساب، درخواست اصلاح قبض، استعلام بدهی و ... در اداره آب و فاضلاب تخت به شهروندان این شهر ارائه می شود.

اصلاح و بازسازی شبکه آبرسانی بیکا بهره برداری شد

مدیرامور آبفای رودان از اصلاح و بازسازی شبکه آبرسانی محلات شهر بیکا با اعتبار 10 میلیارد ریال خبر داد.

قنبر داوری گفت: به دلیل فرسودگی شبکه توزیع در بعضی از نقاط شهر، 6000متر شبکه توزیع با قطر 105 تا 110 میلیمتر از جنس پلی اتیلن، اصلاح و تعداد 350 فقره انشعاب آب مشترکین بازسازی شد.

داوری در خصوص منابع آبی شهر بیکا اظهار داشت: در حال حاضر آب مورد نیاز این شهر از سه حلقه چاه با ظرفیت 30 لیتر بر ثانیه تامین می شود .

وی هدف از اجرای این پروژه را کاهش هدررفت آب و اعمال مدیریت مصرف آب بیان کرد.

داوری افزود: در حال حاضر شهر بیکا بالغ بر 2 هزار 200 اشتراک دارد که از آب شرب بهداشتی بهره مندند.