معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان گفت: ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی و ادارات استان کردستان طی بخشنامه‌ای از جانب استاندار از روز شنبه 27 مرداد به روال عادی و سابق خود باز می‌گردد و کارکنان باید از ساعت هفت و 30 دقیقه صبح در محل کار حاضر باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ حسین فیروزی اظهارداشت:ساعات کار ادارات کردستان از شنبه به روال سابق باز می‌گردد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از دستگاه‌های اجرایی استان در صرفه جویی مصرف حامل های انرژی گفت: از روز شنبه 27 مرداد ساعات کار به روال قبل خود باز می‌گردد.

فیروزی اضافه کرد: طبق تاکیدهای استاندار کردستان رعایت صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی و هزینه های اداری و عدم برگزاری جلسه‌ها در ساعات اداری الزامی است.

شایان ذکر است که همزمان با خنک شدن نسبی دمای هوا، ساعات کاری ادارات این استان که از 24 تیر ماه امسال با هدف کاهش مصرف برق یک ساعت به جلو کشیده شده بود از نخستین روز هفته آینده به روال عادی باز می گردد.

شروع ساعت کاری ادارات در روال عادی از 7 و 30 دقیقه صبح و پایان 14 و 30 دقیقه عصر برای روزهای شنبه تا چهارشنبه و در روز پنجشنبه ساعت 13 و 30 دقیقه است.