رئیس دانشگاه علمی کاربردی خوزستان گفت: پژوهش محض در دانشگاه علمی کاربردی وجو د ندارد و بیشتر فعالیت های پژوهشی کاربردی این دانشگاه در قالب کارورزی دانشجویان است.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، مسعود خداپناه در نشست خبری که  به مناسبت روز خبرنگار در دانشگاه مرکز علمی کاربردی خوزستان برگزار شد، در ارتباط با رسانه و دانشگاه،  گفت: دانشگاه محل آموزش، فرهنگ و ورزش است و ارتباطی که می توان رسانه را به دانشگاه پیوند بزند آموش است، بنابراین در بعد آموزشی خبرنگاران را باید به صورت تخصصی آموزش داد، تا درجهت سازندگی جامعه و مطالبه حق آموزش لازم را دیده باشند.

رشته های مرکز علمی-کاربردی بر اساس نیاز بازار کار است

وی در ادامه گفت: از خبرنگاران انتظار می رود متناسب و همگام با تکنولوژی روز، افق های روشن را برای جامعه نشان دهند.

دانشگاه علمی کاربدی خوزستان

خداپناه گفت: دانشگاه علمی-کاربردی متناسب با شرایط اقتصادی و تقاضای بازار رشته وارد می کند که ممکن است بعد از رفع نیاز بازار این رشته در مرکز وجود نداشته باشد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی خوزستان با بیان اینکه مراکز دولتی دیگر نمی توانند دانشگاه داشته باشند، عنوان کرد: 8 مرکز از مراکز علمی کاربردی دانشگاه های خوزستان  وابسته به مراکز دولتی هستند که این مراکز از مهرماه دانشجو نمی پذیرند و قرار است با دیگر مراکز علمی کاربردی ادغام شوند.

خداپناه گفت: پژوهش محض در دانشگاه علمی-کاربردی وجود ندارد بیشتر فعالیت های پژوهشی کاربردی  این دانشگاه در قالب کارورزی  است.

وی خبرداد: با طراحی انجام شده لباس جشن فارغ التحیصلان توسط مرکز علمی کاربردی خوزستان قرار است در راستای این اقدام برای اولین بار در سراسر کشور از این لباس برای جشن فارغ التحیلان مراکز علمی کاربردی سراسر کشور استفاده شود.

اعطای وام 50 میلیونی به کارآفرینان

این مقام مسئول گفت: به دانشجویانی که شرکت، مرکز رشد یا کارآفرینی ایجاد کنند وام ۵۰ میلیونی با نرخ دو درصد پرداخت می شود. همچنین به دانشجویان در حین تحصیل نیز ۵۰۰ هزار تومان وام اعطا می شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان در خاتمه گفت: ظرفیت سال تحصیلی دانشگاه علمی-کاربردی استان ۱۵ هزار و ۶۲۰ نفری دانشجو که در سال گذشته این ظرفیت ۱۱ هزار دانشجو بوده است.