ماموران انتظامی هرمزگان ۲۶ هزار و ۱۳۰ لیتر محلول شیمیایی تری اتیل آلومینیوم کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: این محموله قاچاق از یک دستگاه کامیون کشنده در ایستگاه بازرسی لاورچهو در جاده بندرلنگه به پارسیان کشف و ضبط شد.

سردار عزیز الله ملکی افزود: ارزش این محموله ۹۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

در این رابطه یک نفر دستگیر شد.