سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میناب از واگذاری 150 هکتار از اراضی منابع ملی میناب جهت اجرای طرح پرورش میگو به متقاضیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «خسرو بهرامی نژاد» گفت: ایجاد مزرعه های پرورش میگو از جمله طرح هایی است که اشتغال‌زایی خوبی در بر دارد و نیازمند توجه جدی است.

وی افزود: با توجه  شیب کم دلتای جلگه‌ای میناب سطوح وسیعی از  اراضی حاشیه دریا  مستعد احداث مزارع پروش میگو می باشد و با توجه به رونق پرورش آبزیان در سالهای اخیر  سرمایه گذاری در این بخش می تواند علاوه بر اشتغال فراوان باعث شکوفایی اقتصادی منطقه گردد.

وی تمام موارد ذکر شده را از مزایای اراضی مستعد پرورش میگو در شهرستان میناب عنوان و تاکید کرد : مجموعه اداره منابع طبیعی آمادگی دارد با همکاری سایر دستگاههای متولی موضوع نسبت به استعداد یابی  و شناسایی و تحویل زمین با قابلیت اجرای ابزی پروری به متقاضیان و سرمایه گذاران اقدام نماید .

بهرامی نژاد گفت: در راستای وظایف ذاتی این اداره 150 هکتار از اراضی مستعد پرورش میگو این شهرستان در بندر تیاب ضمن بررسی میدانی استعداد یابی و به متقاضیان تحویل شد.