مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت:مدیرعامل یک شرکت خصوصی در اصفهان به علت عمل نکردن به تعهدات ارزی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی با اشاره به جریمه مالی یک شرکت خصوصی گفت: پرونده این تخلف با شکایت مدیر شعب یکی از بانک های استان در این اداره کل رسیدگی و متهم پرونده به دلیل اجرا نکردن تعهدات اعتبار اسناد ارزی محکوم شد.

وی افزود: پس از بررسی این شعبه، متهم پرونده به سبب عمل نکردن به تعهدات ارزی، به بازگرداندن عین ارز به ارزش یک میلیون و 204 هزار و 200درهم معادل 12میلیارد ریال در حق بانک شاکی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: همچنین علاوه بر محکومیت، حکم به تعلیق کارت بازرگانی این شرکت خصوصی برای یک سال صادر شد.