بمنظور کنترل و رهگیری نفتگاز طرح پایش عرضه سوخت در بندرعباس اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، طرح پایش سوخت با هدف کنترل و رهگیری محموله های نفتگاز در جایگاه های منتخب شهر بندرعباس به مدت دو روز اجرا شد.

لازم به ذکر است که «کناری زاده» مدیر کل امنیتی و دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان به همراه «جلال الدین مراد» مدیر پخش فرآورده های نفتی استان هرمزگان و تنی چند از مسولین این شرکت؛ بطور سرزده با حضور در جایگاه های عرضه سوخت، بر نحوی اجرای این طرح نظارت کردند.

در این طرح بارنامه ها مسیر محموله های سوخت نفتگاز با مشخصات خودرو و کارت های سوخت کنترل و مغایرت های احتمالی رصد گردید.

 همچنین تعدادی از رانندگان خودروهای سنگین نیز نکاتی درباره بارگیری و دریافت سوخت و سهمیه پایش عنوان کردند که بصورت بر خط توسط سیستم سامانه هوشمند کنترل و بررسی شد.

در پایان اجرای این طرح دو روزه مدیر کل امنیتی و دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان ضمن اظهار رضایت از نحوی توزیع و عرضه نفتگاز در مجاری عرضه استان  اظهار داشت : بحمدالله در استان هرمزگان علی رغم تردد بالای خودروهای سنگین و تعداد جایگاه های عرضه بدلیل برنامه ریزی مناسب و تامین و توزیع دقیق و بموقع فرآورده هیچ کمبودی مشاهده نمی شود و هیچ انحراف مسیری امکان پذیر نیست.