معاون بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ازورود آب رودخانه زاینده رود به مبارکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسن ساسانی گفت: آب رودخانه زاینده رود به 50کیلومتری غرب اصفهان در مبارکه رسید.

وی افزود: آب رودخانه زاینده رود که 16 مرداد برای آبیاری 17 هزار هکتار باغات غرب استان رها سازی شده بود  امروز به شهرستان مبارکه رسید.

ساسانی اظهار داشت: 30 میلیون مترمکعب از آب رها سازی شده رودخانه زاینده رود تا عصر امروز به سد نکو آباد می رسد و فردا بین کشاورزان توزیع می شود.

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان  مدت زمان جاری بودن آب رودخانه زاینده رود را  در اراضی کشاورزی غرب استان 10 روز اعلام کردو گفت: بازشدن آب رودخانه زاینده رود با نظر شورای عالی آب، صنف کشاورزان استان،وزارت نیرو و استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری مصوب شده است.