مشاور و بازرس ویژه شهرداراصفهان به طور سرزده از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، کیهان پور به همراه مشاور شهردار در امور ایثارگران و جانبازان به مناسبت روز خبرنگار از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

بازدید بازرس شهردار از موج اصفهان