فرمانده انتظامی استان اصفهان تشکیل قرارگاه عملیاتی اقدام و عمل باعث رشد 2 برابری تحرک عملیاتی در پلیس اصفهان شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سردار معصوم بیگی تشکیل قرارگاه عملیاتی اقدام و عمل را باعث رشد 2 برابری تحرک عملیاتی در بین نیروهای این فرماندهی عنوان کرد و بیان داشت: در4 ماهه امسال هم 6 عملیات مختلف با عنوان مرصاد به اجرا گذاشته شد که هرکدام آنها با موفقیت های بزرگی همراه بودند.

وی افزود: نیمه دوم سال گذشته در یک ابتکار ویژه قرارگاه عملیاتی اقدام و عمل با هدف تجمیع ظرفیت های درون و بیرون از سازمانی برای ارتقای نظم و امنیت استان تشکیل و 12 عملیات با عنوان ذوالفقار اجرا شد که نتایج بسیار خوبی به همراه داشت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در4 ماهه امسال هم 6 عملیات مختلف با عنوان مرصاد به اجرا گذاشته شد که هرکدام آنها با موفقیت های بزرگی همراه بودند.