معاونین بهزیستی استان اصفهان به مناسبت روز خبرنگار از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، به مناسبت روز خبرنگار مجتبی ناجی وسید اصغر فیاض به همراه مدیر روابط عمومی بهزیستی استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان  اصفهان بازدید کردند.