مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهراری اصفهان به مناسبت روز خبرنگار از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  به مناسبت روز خبرنگار علی دهنوی به همراه جمعی از مسوولین شهرداری از دفتر خبرگزاری موج در استان  اصفهان بازدید کردند.