شهردار منطقه ۱۰ اصفهان به مناسبت روز خبرنگار از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  به مناسبت روز خبرنگار شهردار منطقه ۱۰ اصفهان به همراه جمعی از مسوولین شهرداری از دفتر خبرگزاری موج در استان  اصفهان بازدید کردند.