درهمایش تحریم ها و اقتصاد ایران با تاکید بر تداوم کسب و کار بر مشارکت با شرکت های کوچک و متوسط بویژه اروپایی تاکید و عنوان شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، درهمایش تحریم ها و اقتصاد ایران با تاکید بر تداوم کسب و کار برمشارکت با شرکت های کوچک و متوسط بویژه اروپایی تاکید و عنوان شد:حمایت از کالای ایرانی نیازمند فراهم ساختن زمینه مشارکت بیشتر شرکت های تولیدی و صنعتی کشور با بازارهای بین المللی است.

مصطفی رناسی، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار گفت: کارآفرینان مانند درختان تنومندی در فضای اقتصاد کشور هستند که در فضای کسب و کار مناسب رشد نموده و به بارمی نشینند.

 رییس کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه با انتقاد از سیاست های نادرست ارزی دولت در ماههای اخیر تصریح کرد:متاسفانه در چند ماه گذشته سیاست نامناسب دولت در تعیین قیمت دستوری دلار در نرخ 4200 تومان سبب به هدر رفتن دهها میلیارد دلار ارز موجود در کشور شده است.

اتاق بازرگانی

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه اظهار داشت: به رغم هدر رفتن میلیاردها دلار از ارز و سرمایه ارزی کشور در ماههای گذشته، نگرانی اصلی من تحریم ها و نوسانات ارزی نیست بلکه بیش از آن نگران ازبین رفتن کارآفرینان و تعطیلی بنگاه های تولیدی  و صنعتی کشور در شرایط کنونی هستم.

رناسی افزود: اساسا نرخ گذاری دستوری ارز زمانی عملی خواهد بود که دولت توان اداره مطلوب این بازار را در هر شرایطی داشته و از پشتوانه بسیار قوی منابع ارزی برای عرضه ارز و مدیریت بازار برخوردار باشد، این در حالی است که دولت و بانک مرکزی ایران نشان دادند از توانمندی لازم برای مدیریت بازار ارز برخوردار نبوده و نیستند.