برداشت رطب از نخلستان‌های توکهور و هشتبندی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، برداشت رطب در ۵۰۰ هکتار از نخلستان‌های بخش توکهور وهشتبندی آغاز شد.

«رحمت الله عباسی» مدیر مرکز خدمات کشاورزی هشتبندی پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت بیش از ۴ هزار تن رطب برداشت شود.

وی افزود: ارقام مضافتی، نگار، هلیلی، نباتی، مرداسنگ، شکری وکلک سرخ از ارقام کشت شده در توکهور و هشتبندی است.

مدیر مرکز خدمات کشاورزی هشتبندی گفت: رطب‌های برداشت شده علاوه بر مصرف بازار استان به استان‌های فارس، اصفهان و تهران فرستاده می‌شود.

به گزارش موج، برداشت رطب در هشتبندی تا شهریور ادامه دارد.