سرپرست پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان از پلمپ 14 آرایشگاه زنانه متخلف در اجرای طرح بازدید و کنترل واحد های صنفی در شهر اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ محمد حسن اسماعیلی با اشاره به پلمب 14 آرایشگاه زنانه متخلف گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی  طرح بازدید و کنترل واحد های صنفی آرایشگاه زنانه به مدت یک هفته توسط مأمورین اداره نظارت بر اماکن عمومی در شهر اصفهان اجرا شد.

وی افزود: مأموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس طی این طرح از 223 واحد صنفی بازدید کردند که در پایان تعداد 14 واحد صنفی متخلف شناسایی و به علت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه با حکم مقام قضائی پلمب شدند.

این مقام انتظامی در ادامه از صدور اخطاریه پلمب برای 32 واحد صنفی دیگر خبر داد و گفت: همچنین از متصدیان 38 واحد صنفی دیگر نیز تعهد کتبی اخذ شد که در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات در موعد مقرر با آنان برابر قانونی برخورد خواهد شد.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان اصفهان با اعلام تداوم و تشدید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.