مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان از تحویل370 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه های تولید برق استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، حسین اکبر افزود: این میزان تحویل گاز به بخش نیروگاهی در تیرماه امسال، بیش از 78 درصد مصرف گاز استان را شامل شده و در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اشاره به گرمای شدید هوا در تیرماه امسال گفت: شرکت گاز با افزایش 5 درصدی تحویل گاز به نیروگاه ها سبب افزایش تولید برق استان شده است.

 اکبر ادامه داد: هدف اصلی شرکت گاز کسب رضایت مندی حداکثری مردم و مشترکین محترم می باشد فلذا در همین راستا این شرکت درجهت تامین هرچه بیشتر آسایش و رفاه مشترکین با هدف گذاری و برنامه مدون میزان گاز تحویلی خود به بخش نیروگاهی استان را به بالاترین حد خود رسانده تا با تامین بیش از پیش برق زمینه ایجاد رفاه و آسایش مردم و به تبع آن افزایش سطح رضایت مندی آنان را فراهم آورد.

وی اظهار داشت: شرکت گاز استان گیلان با فرهنگ سازی، اطلاع رسانی اثربخش و اجرای برنامه های آموزشی و تبلیغی مانند پروژه سفیران انرژی توانسته در سطح کشور یکی از شرکت های موفق در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی باشد و این موضوع سبب گردیده تا با صرفه جویی مصرف گاز در بخش خانگی، میزان تحویل گاز به بخش های نیروگاهی و صنعتی روز به روز بیشتر شود و رونق اقتصادی در استان را تسهیل نماید.

بخش خانگی در تیرماه امسال37 میلیون مترمکعب گاز مصرف نمود

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان گفت: بخش خانگی در تیرماه امسال37 میلیون مترمکعب گاز مصرف نموده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش داشته ولی با این وجود پس از بخش نیروگاهی در رده دوم مصرف گاز در گیلان قرار دارد و بخش های صنعتی، حمل و نقلو تجاری به ترتیب با  28، 27 و 9 میلیون مترمکعب در رده های بعدی مصرف گاز قرار دارند.

 اکبر در پایان با اشاره به دستورالعمل استانداری گیلان درخصوص کاهش ساعات کاری ادارات دولتی بعلت گرمای هوا و لزوم صرفه جویی در مصرف برق بیان نمود: شرکت گاز استان گیلان علاوه بر اجرای این دستورالعمل، با حداقل استفاده از وسایل سرمایشی و روشنایی در جهت مدیریت مصرف برق تلاش نموده است.