رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان از پلمب یک واحد تولیدی در کاشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسین خادمی گفت: یک واحد تولیدی به علت ایجاد آلودگی بیش از حد استاندارد در کاشان پلمب شد.

وی ادامه داد: این واحد تولیدی به علت فعالیت توام با ایجاد آلودگی هوا و توجه نکردن به اخطاریه های صادر شده با صدور حکم قضایی پلمب شده است.

خادمی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در راستای حمایت از صنایع پاک و بدون آلودگی است و این واحد نیز با هدف جلوگیری از انتشار دود و خطرهای زیست محیطی ناشی از آن تعطیل شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و همچنین ماده های ۱۱ و ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی، صنایع آلاینده ای که استانداردهای زیست محیطی را رعایت نکنند، پلمب می شوند.