رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی گیلان از جایگیری 1353 هکتار برابر با 2.1 درصد سکونتگاه های غیر رسمی در استان صرفاً در دو شهر رشت و لنگرود خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان،  محمد صفری  درباره آخرین وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی استان گفت: مساحت سکونتگاه‌های غیررسمی استان که شناسایی شده 1353 هکتار است که 2.1 درصد از سکونتگاه‌های غیررسمی کشور را تشکیل می‌دهد.

وی با  اشاره به جمعیت ساکن در سکونتگاهای غیر رسمی استان گیلان خاطرنشان کرد: براساس مطالعات صورت پذیرفته، در همان مکان‌هایی که این نوع اسکان‌ها شناسایی شده جمعیتی بالغ بر 109490 نفر زندگی می‌کنند که این آمار 0.9 درصد از جمعیت ساکنان سکونتگاهای غیر رسمی ایران را تشکیل می‌دهد.

رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی گیلان ادامه داد: از آمار کل سکونتگاه‌های غیررسمی در استان، 789 هکتار متعلق به رشت و 564 هکتار متعلق به لنگرود است که در این مساحت ها 109490  نفر زندگی می‌کنند.

مساحت بافت‌های فرسوده استان2403.14 هکتار است

وی در ادامه با بیان اینکه مساحت بافت‌های فرسوده استان2403.14 هکتار است افزود : 717.6 هکتار مساحت بافت‌های فرسوده موجود در رشت واقع است که 31.2 درصد از آمار کل بافت‌های فرسوده استان را تشکیل می‌دهد و حدود 679995نفر در این بافت های فرسوده زندگی می‌کنند.