مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت:‌بیش از دو هزار و ۳۰۰ هکتار سند به نام موقوفات در استان اصفهان ثبت شده و از تملک متصرفان بیرون آمده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین رضا صادقی بیان داشت:‌ بیش از 15 هزار موقوفه در استان اصفهان با بیش از 45 هزار رقبه در زمینه های مختلف به ثبت رسیده است که این امر نشانگر اعتقاد مردم این استان به فرهنگ و همچنین علاقه آنان به ترویج سنت حسنه وقف است.

وی با اشاره به ماموریت اداره اوقاف و امور خیریه در سه زمینه قرآن، موقوفه ها و بقاع متبرکه و امامزادگان اظهار کرد:‌ بیش از دو هزار و 300 هکتار سند به نام موقوفات در استان اصفهان ثبت شده و از تملک متصرفان خارج و به حالت وقفیت بازگشته اند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت:‌ در شهرستان برخوار در سه سال گذشته 58 سند موقوفه از تملک متصرفان در آمده و سند ثبتی دریافت کرده است و تا چند ماه آینده وضعیت موقوفات مشاعی در شهرستان برخوار مشخص می شود.