سرپرست پلیس امنیت عمومی استان از پلمب 63 واحد صنفی متخلف به دلیل نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت مقررات مربوطه در شهر اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ محمد حسن اسماعیلی با اشاره به پلمب 63 واحد صنفی متخلف گفت:  طرح نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی به مدت 10 روز توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهر اصفهان اجرا شد.

وی اظهار داشت: در همین راستا مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این پلیس از یک هزار و 231 واحد صنفی بازدید به عمل آوردند که در نتیجه 63 واحد صنفی متخلف به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.

این مقام انتظامی از صدور اخطاریه پلمب برای 89 واحد صنفی متخلف دیگر خبرداد و با اعلام تداوم و تشدید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از عموم شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.