مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش و معاون وزیر، مدیران عامل قدیم و جدید پالایشگاه اصفهان تودیع و معارفه شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در مراسمی با حضور علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش و معاون وزیر، مدیران عامل قدیم و جدید پالایشگاه اصفهان تودیع و معارفه شدند.

در این مراسم، مرتضی ابراهیمی جایگزین لطفعلی چاوشی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت پالایشگاه اصفهان  منصوب شد.