مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: قدمت بالای 100 سال مدارس در اصفهان حاد و نگران کننده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، علی اکبر کمالی در جمع اصحاب رسانه بیان داشت:مدارس ما قدمت بالایی دارد و با افزایش جمعیت دانش آموزی نیاز است که بسیاری از مدارس بازسازی و مرمت شوند.

وی افزود: با توجه به قدمت 100 ساله برخی مدارس و با توجه به افت آب های زیرزمینی، خیرین مدرسه ساز همچون گذشته باید یاریگر آموزش و پرورش باشند.

کمالی گفت:مرمت، تجهیز و مناسب سازی فضای فیزیکی واحد های آموزشی ازاولویت های آموزش و پرورش استان اصفهان است.

وی ادامه داد: هم اکنون حدود 40 درصد مدارس اصفهان نیازمند مرمت و بازسازی هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار داشت: امسال اهتمام ویژه‌ای به نظارت مدارس غیر دولتی داریم و با شدت بیشتری به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.

کمالی تصریح کرد: درمدارس تلفن رسیدگی به شکایات درج شده است و مردم می‌توانند شکایات خود را با ما مطرح کنند.

وی افزود: 154 کانکس آموزشی در سطح مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان  اصفهان وجود دارد که در حال حاضر 20 کانکس آن حذف شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: با دستور استاندار اصفهان مدارس مستقر در کانکس ها باید تا اول مهر بطور کامل از سطح استان اصفهان جمع آوری گردد.