معاون بهره وری و اقتصادی اداره کل اوقاف استان اصفهان از ثبت اطلاعات بیش از 8000 موقوفه استان اصفهان در بانک اطلاعات موقوفات کشورخبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امیر حسین اسماعیلی پور گفت: همزمان با آغاز پروژه ثبت اطلاعات موقوفه رقبات در اطلاعات 8430 موقوفه رقبه استان اصفهان بروزرسانی و در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: براساس ابلاغ سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر بروزرسانی رسانی و تکمیل اطلاعات پایه موقوفه، رقبات استان جهت جذب سرمایه گذار بخش خصوصی بارویکرد احیای موقوفات استان و افزایش بهره وری موقوفات، پروژه جمع آوری و بروزرسانی و تکمیل اطلاعات پایه موقوفه رقبات استان آغاز شده است.

اسماعیلی پور گفت: در این پروژه رد باید اطلاعات پایه 33000 رقبه استان اصفهان جمع آوری تکمیل و بروز رسانی شود و با تلاش و پیگیری کارشناسان اجارات معاونت بهره وری و اقتصادی تاکنون اطلاعات 8430 موقوفه رقبه استان در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه کشور ثبت شده است.

معاون بهره وری و اقتصادی اداره کل اوقاف استان اصفهان بیان کرد: در اجرای این پروزه تاکنون ادارات اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان، کاشان، خمینی شهر و گلپایگان بیشترین و بالاترین عملکرد را داشته اند.