استاندار فارس در ادامه بازدید های خود از واحدهای تولیدی استان فارس که با هدف رفع موانع تولید انجام می شود؛ از شرکت های "تولیدی رونیکا پارس" و "شیراز دینا" بازدید و دستورات لازم را برای رفع مشکلات این دو واحد تولیدی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، اسماعیل تبادار در ادامه بازدید های خود از واحدهای تولیدی استان فارس، با هدف رفع موانع تولید، از شرکت های تولیدی رونیکا پارس و شیراز دینا بازدید و دستورات لازم را برای رفع مشکلات این دو واحد تولیدی صادر کرد.

استاندار فارس، در ادامه بازدید های خود از واحدهای تولیدی استان فارس

نماینده عالی دولت در استان فارس؛ با تأکید بر اینکه همه باید برای تحقق شعار حمایت از تولید و کالای ایرانی تلاش کنیم، گفت: ارتباط بدون واسطه با تولیدکنندگان با هدف پیشبرد امور تولیدی، همواره جزء برنامه های مدیریت ارشد فارس بوده و در این حوزه گام هایی برداشته شده است.

استاندار فارس، در ادامه بازدید های خود از واحدهای تولیدی استان فارس

استاندار فارس تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی، رفع موانع تولیدی و تکمیل زنجیره تولید و تلاش برای جذب سرمایه گذاران؛ یک ضرورت است که تمام مدیران استان باید برنامه و سیاست های خود را برای تحقق این ضرورت هدف گذاری کنند.

استاندار فارس، در ادامه بازدید های خود از واحدهای تولیدی استان فارس

تبادار با بیان اینکه برای تحقق شعار حمایت از تولید و کالای ایران باید در کنار اقدامات فرهنگی؛ موانع پیش روی تولید نیز برداشته شود، یادآور شد: رفع موانع تولید دغدغه اصلی مدیریت ارشد استان است و برای رفع این دغدغه هفته ای نیست که از واحدهای تولیدی و صنعتی استان بازدید به عمل نیاید و برای رفع دغدغه ها تلاش نشود.

استاندار فارس، در ادامه بازدید های خود از واحدهای تولیدی استان فارس

وی گفت: هر چند با تلاش های صورت گرفته در جهت رفع موانع تولید و رونق بخشیدن به تولید، نرخ بیکاری از 10.8 در سال 1396 به 9.9 در سه ماهه نخست سال جاری رسیده است اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم که لازم است دستگاه های متولی بیش از پیش تلاش کنند.

استاندار فارس، در ادامه بازدید های خود از واحدهای تولیدی استان فارس

نماینده عالی دولت در استان فارس افزود: تنها راه ایجاد اشتغال، حمایت و تقویت تولید داخلی است و باید بدانیم با اشتغال دولتی نمی توان نرخ بیکاری را کاهش داد لذا باید در این زمینه از توان بخش خصوصی بهره گرفت.

استاندار فارس، در ادامه بازدید های خود از واحدهای تولیدی استان فارس

استاندار فارس ادامه داد: حمایت از صنایع کوچک، تأثیر زیادی در ایجاد اشتغال دارد که این موضوع در کنار توجه به صنایع بزرگ و مؤثر مورد توجه است.

استاندار فارس، در ادامه بازدید های خود از واحدهای تولیدی استان فارس