مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: ۱۵ مرداد آخرین فرصت ارسال فهرست صورت معاملات فصلی بهار ۹۷ است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «شاکر رضا مریدی» گفت: کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های هستند مشمول پرداخت مالیات مستقیم بر معاملات فصلی می‌شوند.

وی افزود: ارائه نشدن فهرست معاملات انجام شده به سازمان امورمالیاتی مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملات است.

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت: صادر نشدن صورتحساب یا درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده اقتصادی از دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مبلغ مورد معامله است.

مریدی در پایان تصریح کرد: مؤدیان از طریق مراجعه به سامانه جامع مالیاتی به آدرس.tax.gov.ir می‌توانند بصورت الکترونیکی صورت معاملات را ارسال کنند.