دکتر اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح پنج هزارمین واحد مسکونی روستایی در مناطق زلزله زده کرمانشاه، گفت: در شرایطی که آمریکا با توطئه جدیدی ملت ایران را در تهدید می کند, هر استاندار موظف به پیدا کردن و توسعه فعالیت های مرزی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، اسحاق جهانگیری ضمن تاکید بر اقتدار ملت در برابر شیطنت های جدید آمریکا، ابراز داشت: دولت به پشتوانه قدرت ملت از مزیت همجواری با ۱۶ کشور همسایه در مسیر رشد و توسعه فضای صادراتی استفاده می کند.

معاون اول رییس جمهور با بیان این ملت که دنیا فقط در ارتباط با آمریکا خلاصه نمی شو، گفت:دولت به پشتوانه قدرت ملت، هرگز در برابر فشارهای زیاده خواهانه بین الملل تسلیم نمی شود.

کرد اصل و همه ایران است

وی ضمن استثنایی خواندن عملیات مرصاد در تاریخ انقلاب اسلامی و افتخار آفرینی مردم غیور کرمانشاه، ابراز داشت: کرد، اکرد صل و همه ایران است و در طول پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ، پهلوانانه در مواقع حساس از ایران اسلام دفاع جانانه کردند.

معاون اول رییس جمهور ضمن تاکید بر تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده در نقاط شهری، خاطرنشان ساخت: ساخت های تولیدی، صنعتی و تجاری باید با نگاه ویژه دولت تا رونق و پویایی کامل پیگیری و عملیاتی گردد،

وی در ادامه با تاکید بر آماده شدن مراکز آموزشی تا قبل از شروع فصل تحصیل. اظهار داشت: قرار گرفتن ایران بر روی گسل زلزله ی طلبد که مسوولان در ساخت و تجهیز اماکن دولتی و خصوصی با حساسیت ویژهای به امکان در ضد زله بودن داشته باشند.