بر انتخاب هرچه سریعتر شهردار رشت تاکید کرد و افزود: تاخیر در پروسه بررسی نامزدهای شهرداری، بی ثباتی در مدیریت شهرداری ایجاد می کند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، اسماعیل حاجی پور بر انتخاب هرچه سریعتر شهردار رشت تاکید کرد و افزود: تاخیر در پروسه بررسی نامزدهای شهرداری، بی ثباتی در مدیریت شهرداری ایجاد می کند.

عضو شورای شهر رشت همچنین از رسانه ها خواست تا به این پروسه کمک کرده و از ایجاد حواشی پرهیز کنند.

اصحاب رسانه یار دوازدهم شورا هستند

وی خاطر نشان کرد: رسانه ها به شورا کمک کنند تا در یک جو آرام پروسه انتخاب شهردار صورت گیرد. اصحاب رسانه یار دوازدهم شورا هستند و انتظار داریم اجازه دهند در یک فضای آرام اعضای شورا، شهردار را انتخاب کنند.

پروسه انتخاب شهردار هرچه زودتر باید صورت گیرد

حاجی پور تصریح کرد: پروسه انتخاب شهردار هرچه زودتر باید صورت گیرد و از اعضای شورا انتظار داریم تا پایان هفته برنامه های افرادی که خود را تعرفه کرده اند، بررسی کرده و هفته آینده شهردار مشخص گردد.

این عضو شورا تاخیر در پروسه انتخاب شهردار را موجب بی ثباتی در مجموعه مدیران شهری خواند.