مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: انواع قرص و مکمل چاقی قاچاق در اصفهان کشف و جمع آوری شد.

به  گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، جواد محمدی فشارکی بیان داشت: بازرسان مبارزه با قاچاق کالا از یک انبار تخلیه بار در اصفهان انواع قرص و مکمل چاقی قاچاق را کشف و جمع آوری کردند.

وی ادامه داد: بازرسان مبارزه با قاچاق کالا از انبار تخلیه بار در اصفهان، بیش از 43هزار عدد انواع قرص مکمل چاقی و جنسی ایرانی و خارجی فاقد مجوز بهداشت، به ارزش یک میلیارد و صد میلیون ریال  را کشف کردند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: کالاهای قاچاق تحویل مراجع قضایی شد.