استاندار فارس در بازدید از روند عملیات اجرایی پروژه ورزشگاه شش هزار نفری شیراز، گفت: پروژه ورزشگاه شش هزار نفری شیراز یکی از پروژه های بسیار مهم در ابعاد توسعه ورزشی و ایجاد زیرساخت مناسب ملی و بین المللی برای استان فارس و شهر شیراز است.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس فارس، اسماعیل تبادار در بازدید از روند عملیات اجرایی پروژه ورزشگاه شش هزار نفری شیراز، گفت: پروژه ورزشگاه شش هزار نفری شیراز یکی از پروژه های بسیار مهم در ابعاد توسعه ورزشی و ایجاد زیرساخت مناسب ملی و بین المللی برای استان فارس و شهر شیراز است.

استاندار فارس در بازدید از روند عملیات اجرایی پروژه ورزشگاه شش هزار نفری شیراز

نماینده عالی دولت در استان فارس با تأکید بر اینکه تکمیل این پروژه یکی از اولویت های مدیریت ارشد استان فارس است، افزود: براساس قول هایی که مسئولان ذیربط در وزارت ورزش و جوانان در سطح استانی و کشوری داده اند، انتظار داریم ورزشگاه شش هزار نفری شیراز دهه فجر سال جاری به بهره برداری برسد.

استاندار فارس در بازدید از روند عملیات اجرایی پروژه ورزشگاه شش هزار نفری شیراز

تبادار با بیان اینکه نسبت به بازدید گذشته، روند پیشرفت پروژه مناسب تر ارزیابی می شود، خاطرنشان ساخت: معاون وزیر ورزش و جوانان را دعوت کرده ایم تا هفته آینده بازدیدی از پروژه داشته باشد و زمینه شتاب گرفتن کار را فراهم کند.

استاندار فارس در بازدید از روند عملیات اجرایی پروژه ورزشگاه شش هزار نفری شیراز

وی با یادآوری اینکه وجود یک سالن ورزشی با ظرفیت شش هزار نفر می تواند نقش موثری در عرصه ورزش استان داشته باشد، ابراز داشت: این ورزشگاه علاوه بر تأمین بخش عمده ای از نیاز ورزشی استان و شهر شیراز در زمینه ورزش حرفه ای، در کنار ورزشگاه پارس و سایر داشته های ورزشی استان؛ ظرفیتی برای مطرح شدن فارس در سطح ملی و بین المللی ایجاد خواهد کرد.