بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، روسای واحدهای قضایی فعال در سامانه ابلاغ الکترونیک تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، در پایان گردهمایی فصلی روسا و دادستان واحدهای قضایی گیلان، از روسای برترین واحدهای قضایی فعال در سامانه ابلاغ الکترونیک تقدیر شد.

در این رتبه بندی بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، دادگستری شهرستان سیاهکل با 82 درصد ابلاغ الکترونیک صادره در جایگاه اول استان گیلان قرار دارد. همچنین مجتمع خانواده دادگستری شهرستان رشت با 81 درصد موفق به کسب رتبه دوم گردید.

حوزه قضایی خشکبیجار، مجتمع شوراهای حل اختلاف رشت، مجتمع دادگاه های تجدیدنظر استان و مجتمع دادگاه های کیفری 2 شهرستان رشت به ترتیب با 74، 72، 71.91 و 71.63 درصد در رتبه های بعدی برترین صادرکنندگان ابلاغ الکترونیک قرار دارند.

گفتنی است مبنای محاسبه امتیاز واحدهای قضایی در این رتبه بندی درصد صدور ابلاغ الکترونیک نسبت به کل ابلاغیه های صادره می باشد.