مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت اصفهان مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 96 برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت اصفهان با حضور 89 درصدی سهامداران، رئیس مجمع، مدیرعامل شرکت پالایش اصفهان، نماینده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در محل سالن آمفی‌ تاتر شهرک شهید محمد منتظری اصفهان برگزار شد.

پس از تعیین اعضای هیئت رئیسه مجمع ، گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 ارائه شد.

صورت های مالی شرکت پالایش نفت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به سال 96 با توجه به تکالیف تعیین شده صاحبان سهام مندرج درصورت خلاصه مذاکرات مجمع، مورد تصویب قرار گرفت.

در اجرای مواد ۹۰،۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع  مقرر نمود مبلغ ۳۰۰ریال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ تقسیم و در مهلت مقرر قانونی به سهامداران پرداخت و باقیمانده به مبلغ ۲۷۰ر۲۸۲ر۶میلیون ریال پس از کسر پاداش عملکرد هیات مدیره، به عنوان سود تخصیص نیافته در حسابها لحاظ گردد.

اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی 97، تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره، تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت نیز در این مجمع صورت گرفت.