مدیریت بحران استان خوزستان از تعطیلی یکشنبه(هفتم مرداد) به علت افزایش در استان خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، کیامرث حاجی زاده بیان داشت: با توجه به پیشنهاد ستاد مدیریت بحران استان و شرکت برق منطقه ای استان خوزستان و با موافقت استاندار خوزستان روز یکشنیه در استان خوزستان تعطیل اعلام شد.

وی با اشاره به اخطاریه هواشناسی خوزستان مبنی بر افزایش دما در هفته جاری، گفت: به منظور مدیریت بهینه مصرف برق ، کاهش پیک بازی شبکه برق صرفه جویی در مصرف آب و برق و پیشگیری از بروز حادثه و قطع احتمالی برق بانک ها، مراکز آموزشی سطح استان، ادارت و دستگاه های اجرایی (به جز مراکز امدادی درمانی، خدماتی عملیاتی ، آتشنشانها، و بخشهای دارای نوبت کاری ) در روز یکشنبه تعطیل هستند.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان خاطرنشان کرد: کارکنانی که قصد سفر به خارج از خوزستان را دارند می توانند روز شنبه را از مرخصی استحقاقی استفاده کنند و مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی با آنها همکاری لازم را داشته باشند.