انتخابات بازرسین خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج در تبریز، انتخابات بازرسین (خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی) با ٩ نامزد و مشارکت  ١١١ نفر( ٧٥%) از مجموع ١٤٨ نفر اعضای اصلی خانه مطبوعات برگزار شد.

در این انتخابات سعید   ایریلوزادیان با   ٥٥  رأی   بعنوان بازرس اول  (عضو اصلی)، مجید   مسلمی حکم آباد   با   ٤٨  رأی بعنوان   بازرس دوم (عضو اصلی) و محمدرضا     ربانی    با ٤٧ رأی  (عضو علی البدل) انتخاب شدند.

گفتنی است، مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده و همچنین انتخابات بازرسان خانه مطبوعات آذربایجان شرقی به صورت الکترونیکی همزمان با سراسر کشور برگزار شد