مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان در پی انتشار فیلم حمل چوب های جنگلی در منطقه شفت اظهار کرد: حفاظت و حراست از منابع ذیقیمت جنگلی وظیفه اداره کل منابع طبیعی استان گیلان است که باید با همگرایی و همدلی سازمان های هم عرض بدون کوچکترین اغماض صورت پذیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محسن یوسف پور اظهار کرد:  حفاظت و حراست از منابع ذیقیمت جنگلی وظیفه  اداره کل منابع طبیعی استان گیلان است که باید با همگرایی  و همدلی سازمان های هم عرض  بدون کوچکترین اغماض صورت پذیرد.

یوسف پور با بیان اینکه در باب انتشار فیلم حمل چوب در منطقه شفت در فضای مجازی بلافاصله پیگیری های لازم صورت پذیرفت،  بیان کرد: چوب مذکور در فیلم چوب درختان دست کاشت  صنوبر، بید و چوب های  غیرجنگلی  باغی است.

پرسنل منابع طبیع  بجد با قاچاق چوب در منطقه برخورد نمایند

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان در ادامه گفت: ضمن تشکر از حساسیت مردمی در موضوع قطع درختان جنگلی به عرض مردم شریف استان می رساند: که بر اساس مواد 2 و 6 قانون حفاظت و بهره برداری جنگل، طبق توافقات  به عمل آمده با مسئولین ذیربط در استان و منطقه آن دسته از درختان خودروی جنگلی مجاز و قابل قطع که در پائین دست جنگلهای استان در محوطه منازل روستائیان عزیز ( اراضی غیرملی) واقع است، بشکل محدود و با نظارت مأمورین اجازه قطع داده می شود،  اما در بالا دست و ارتفاعات فقط برای استفاده در محدوده خانه و محوطه اشخاص و بدون خروج از محدوده جنگل، روستائیان مجاز به استفاده از چوب این درختان خواهند بود، و تمامی تلاش پرسنل منابع طبیعی این است که  بجد با قاچاق چوب در منطقه برخورد نمایند.

یوسف پور تصریح کرد: شایان ذکر است دستور موکد به فرماندهی یگان حفاظت، معاونت امور جنگل و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه جهت پیگیری مسئله حیاتی حفاظت از جنگل های طبیعی شهرستان شفت داده شده است.                   

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان خاطر نشان کرد: شخصا با حضور در منطقه، جدیت دولت در حفظ و حراست از منابع طبیعی را دنبال خواهم کرد.