نخستین مجموعه شعر «حسین دریوش » شاعر و نویسنده ی هرمزگانی با عنوان «الف کج» وارد بازار کتاب ایران شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «الف کج » نخستین مجموعه شعر «حسین دریوش » شاعر و نویسنده ی هرمزگانی ساکن یزد وارد بازار کتاب ایران شد.

این مجموعه که انتشارات «یادداشت نو » آن را با شمارگان 1000 نسخه به چاپ رسانیده شامل اشعار سپیده این شاعر هرمزگانی است که در فاصله‌ی دهه‌ی پنجاه تاکنون سروده است.

گفتنی است که دریوش شاعر و داستان نویس اهل بندرعباس و متولد د ی ماه سال 1334 است. وی در رشته ادبیات فارسی و پرستاری تحصیات دانشگاهی را گذرانده و در حال حاضر نیز در کسوت پرستاری شاغل است.