صبح امروز ناو هندی تارکاش به منظور تحکیم و ارتقا روابط بین دو کشور ایران و هند و نیز گسترش فرهنگ صلح و دوستی در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش مستقر در بندرعباس پهلو گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، صبح امروز ناو هندی «تارکاش» با استقبال فرماندهان نظامی مستقر در بندرعباس در اسکله منطقه یکم امامت پهلو گرفت و فرمانده و تعدادی از کارکنان این ناو با حضور در دفتر امیر دریاداردوم محمدی فرمانده منطقه یکم امامت با وی دیدار کردند.
در این دیدار ناخدایکم «تئوفیلوس» فرمانده ناو هندی با ابراز خوشحالی از حضور در ایران و بالاخص شهر بندرعباس، تعامل بیش از پیش بین نیروهای دریایی دو کشور را آرزو کرد و گفت: امیدواریم در مسیر بازگشت به هندوستان بتوانیم یک تمرین مشترک دریایی بین ناوهای دوکشور را انجام دهیم.
 
ناوگروه
در ادامه این نشست امیر دریاداردوم محمدی افزود: ما خوشحالیم که میزبان ناو هندی تارکاش هستیم، همانطور که ناوگروه های ما در بنادر بمبئی و کوچین مهمان شما هستند. مراودات نیروی دریایی ایران و هند سال های سال است که پابرجا مانده است و امیدواریم که در آینده هم این چنین باشد.
وی گفت: ما با کشور هندوستان مشترکات فرهنگی و زبانی زیادی داریم و باتوجه به برگزاری اجلاس «آیونز-IONS» هم امیدواریم میزبان ناوگروه های هندی در بندرعباس باشیم.