عضو شورای شهر بندرعباس گفت: شهرداری در مناطق مختلف بندرعباس بیش از یک میلیارد ریال صرف زنده گیری و نگهداری سگ‌های ولگرد کرده اما در عمل این موضوع تحقق نیافته است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان «فاطمه جراره» در نطق پیش از دستور خود در شصت و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت:  یکی از وظایف شهرداری ها ساختن شهر پاک و دارای امینیت است و هر موضوعی که سلامت افراد جامعه را به مخاطره بیندازد باید پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه موضوع سگ های ولگرد به معضلی تبدیل شده و باعث نگرانی های ها و تبعات بهداشتی شده است، اظهار داشت: این حیوانات ناقل بیماری هستند و حضور آنها به این شکل در شهر می‌تواند باعث بروز بیماری شود.

این عضو شورای شهر بندرعباس تصریح کرد: اگر در انتهای شب به معابر و گذرهای شهر بروید این حیوانات را می بینید که به شکل دسته جمعی حضور دارند و مشکلات زیادی را برای شهروندان به وجود آورده است.

جراره با اشاره به اینکه در شورای چهارم جلساتی در این باره گرفته و پناهگاهی نیز توسط شهرداری برای این حیوانات ایجاد شد، افزود: جای تامل است که شهرداری در مناطق مختلف بندرعباس بیش از یک میلیارد ریال صرف زنده گیری و نگهداری سگ‌های ولگرد کرده اما در عمل این موضوع تحقق نیافته است.

عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر بندرعباس در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 12 نیرویی که در پارک گل ها مشغول به کار بودند گفت: امروز به دلیل واگذاری این پارک به بخش خصوصی، این افراد را اخراج کرده اند و باید بررسی شود که  اگر بحث نیروهای جایگزین وجود دارد  چرا از همین نیرو ها استفاده نشده است .

وی تاکید کرد: در صورتی که اگر حتی یک فرد از این دوازده نفر با توصیه، سفارش و پارتی بازی در محل دیگری به کار گرفته شود شخصاً با آن بر خورد خواهم کرد.