استان خوزستان با 23 هزار زن بد سرپرست یا بی سرپرست، در مقام نخست زنان بی سرپرست کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، حسین حسین زاده معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، گفت: 23 هزار زن بد سرپرست یا بی سرپرست در استان تحت پوشش حمایتی اداره کل بهزیستی هستند.

این در حالی است که اداره کل بهزیستی استان تهران با تحت پوشش قرار دادن 13 هزار زن بد سرپرست و بی سرپرست در رتبه دوم قرار دارد. همانطور که مشخص است خوزستان با یک تفاوت آماری معنادار   نسبت به استان دوم در جایگاه نخست زنان بی سرپرست قرار دارد.

وی تاکید کرد: بارها در خصوص ظرفیت ها و مشکلات استان صحبت شده و پیش فرض های بسیاری نظیر لزوم اهمیت به نقش خانواده در کاهش آسیب های اجتماعی بیان شده و اکنون باید برای رفع این معضلات کار کرد.