معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت ھرمزگان گفت: تمامی فرآورده ھای خوراکی و آشامیدنی وارداتی ملزم به الصاق برچسب اصالت و سلامت ھستند.

به گزارش  خبرگزاری موج، عبدالرضا پیروی منش اظھار داشت: نظارت وکنترلی در خصوص افزودنی ها مضر و سرطان زای به کار رفته در محصولات قاچاق وجود ندارد لذا وجود رنگ ھا و مواد غیر مجاز در محصولات قاچاق منجر به آسیب ھای جدی به سلامت وایمنی مصرف کنندگان خواھد شد.
پیروی منش اسامی این شش محصول غیر مجاز را چنین نام برد:
  1. نوشیدنیvimtoتولید کشور عربستان سعودی
  2. نوشیدنی تخم شربتیLeema تولید کشور تایلند
  3.  نوشیدنی  MUGO MUGo تولید کشور تایلند
  4. نوشیدنیSTAR تولید کشور امارات
  5. اسنک مخلوط با آجیل و نخود سبز DING DONG تولید کشور فیلیپین
  6. دراژه m&m’s تولید کشور چین
معاون نظارت و بازرسی سازمان از شھروندان خواست در صورت مشاھده ھرگونه تخلف مراتب را یا به معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت ھرمزگان و یا با شماره124 تماس حاصل نمایند.