مدیر کل تامین اجتماعی استان گیلان اظهار کرد: تعهدات بلندمدت به مستمری بگیران بزرگترین گروه تعهداتی تامین اجتماعی استان گیلان می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، جمیل حق پرست مدیر کل تامین اجتماعی گیلان بیان کرد: در سه ماهه لغایت خردادسالجاری بیش از 199 میلیارد ریال تعهدات کوتاه مدت درقالب انواع کمک هزینه ها و غرامتها به بیمه شدگان مشمول پرداخت گردید.

وی افزود: همچنین دراین مدت بیش از 258 میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری به حدود 8000 نفر مشمولین این تعهد سازمانی در سطح استان پرداخت گردید.

بزرگترین گروه تعهداتی سازمان را مستمری ها تشکیل میدهد

حق پرست با اشاره به اینکه بزرگترین گروه تعهداتی سازمان را مستمری ها تشکیل میدهد ازپرداخت افزون بر 5122 میلیارد ریال انواع مستمری در سه ماهه اول سالجاری خبر داد و خاطر نشان کرد: در این مدت 1310 میلیارد ریال مستمری های ازکارافتادگی و بازماندگان و 3665 میلیارد ریال مستمری بازنشستگی به همراه 146 میلیارد ریال بابت همسان سازی موضوع ماده 39 برنامه توسعه به بیش از 118 هزار مستمری بگیر گیلانی پرداخت گردیده است.

شایان ذکر است تعداد مستمری بگیران استان در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال 96 با افزایش 2000 نفری در حدود 1/8 درصد رشد داشته است.