مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: متخلفان اقتصادی در اصفهان محکوم به پرداخت بیش از 14 میلیارد تومان جریمه شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی با اشاره به محکومیت 14 میلیارد تومانی متخلفان اقتصادی اظهار داشت: در سه ماهه امسال در این مدت به 6 هزار و 102 فقره پرونده رسیدگی شد.

وی افزود: برای متخلفان اقتصادی 14 میلیارد و 441 میلیون و 558هزار تومان جریمه صادر شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: این میزان جریمه مربوط به چهار هزار و 543 فقره در بخش کالا و خدمات ،861 فقره در بخش تخلفات بهداشتی و 698فقره مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده است.