معاون سازمان برنامه و بودجه کشور از یک ردیف بودجه مستقل برای حمایت مالی منطقه آزاد اروند در سال 98 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، سعید نمکی اظهار کرد: برای ایجاد یک ردیف بودجه مستقل برای منطقه آزاد اروند مشورت شده است تا به عنوان یکی از پیشنهادات دولت در لایحه 98 قرار گیرد و به شکل خاص آن را دنبال خواهیم کرد.

نمکی با اشاره به مسایل فرهنگی و آموزشی خرمشهر گفت: برای فضاهای فرهنگی، آموزش و پرورش و فضاهای ورزشی تصمیماتی گرفته شد و در این راستا بازسازی و مرمت ورزشگاه شهید جهان آرا در اولویت قرار گرفت.

وی از آغاز عملیات پروژه احداث یک فرهنگسرا در خرمشهر خبر داد و گفت: به زودی کلنگ احداث یک فرهنگسرا در خرمشهر زده می شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در بحث آموزش و پرورش ترمیم و بازسازی مدارس خرمشهر مطرح و قرار شد که در این زمینه یک گروه از سازمان برنامه بودجه اعم از مدیران آموزش عالی، مدیران آموزش و پرورش، فرهنگ و گردشگری عمومی، قضایی، دفاعی امنیتی رفاه اجتماعی و سلامت مسایل و مشکلات را جمع بندی و در قالب یک مجموعه شهر خرمشهر به صورت استانی آماده شود.

او در ادامه گفت: در این رابطه قرار است استاندار به عنوان رئیس کمیته اجرایی در سطح استان و نمایندگان و اعضای آن به عنوان مدیران اجرایی در این کمیته حضور داشته باشند و ما هم در تهران یک نفر را به عنوان رئیس امور متولی مسایل استان خوزستان قراردهیم.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: علاوه بر این ماهانه موارد و مسایل را طی جلسه ای بررسی کنیم و هر سه ماه یک بار به استان خوزستان سفر خواهیم کرد تا بتوانیم پروژه های مصوب را برای استان دنبال و به سرانجام برسانیم.