دادگاه بدوی با بررسی مجموع اوراق پرونده مالکیت سپیدرود و اظهارات اصحاب دعوی و وکلای آنان، رای بر رد دعوی خواهان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، دادگاه بدوی با بررسی مجموع اوراق پرونده مالکیت باشگاه سپیدرود رشت و اظهارات اصحاب دعوی و وکلای آنان، رای بر  رد دعوی خواهان صادر کرد.

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت در خصوص دادخواست آقای جواد تن زاده مبنی بر ابطال رای داوری (اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان) و به تبع آن لغو صدور پروانه مالکیت به نام آقای محمد نوین به تاریخ 97/4/27 تشکیل جلسه داده و با بررسی مجموع اوراق پروند و مستندات اصحاب دعوی و وکلای آنان، خواسته آقای تن زاده را موجه ندانسته و درخواست ابطال رای داوری ایشان را مردود  اعلام کرد.

این حکم در صورت تجدید نظر خواهی از سوی تن زاده و تایید آن در مرجع مذکور قطعی و نهایی خواهد بود.

نایب رئیس هیات فوتبال استان گیلان و مالک سابق سپیدرودی ها یعنی میرشهاب مومنی با تایید این خبر گفت: در حالی که پیش از این در رای داوری عنوان شده بود تیم به من برگردد آقای تن زاده تودیع قرار کرده بودند و به این دلیل رای داوری متوقف شد تا به مستندات بیشتری در این باره پرداخته شود.

زمان رسیدگی به این مستندات روز 27 تیرماه بود و پس از آن نیز صبح امروز رسما نتیجه آن اعلام شد و بدین ترتیب دادگاه توقف را از رای داوری را برداشت و بدین ترتیب همان رای عنوان شده یعنی بازگشت تیم به مومنی و البته مالک جدید تایید شد.

بدین ترتیب تیم سپیدرود تحت مالکیت محمد نوین با سرمربیگری خداداد عزیزی به کار خود ادامه دهد.