اداره کل هواشناسی خوزستاناز وقوع تندباد لحظه ای و گرد و غبار برای روزهای شنبه و یکشنبه در برخی نقاط استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، اداره کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: تندباد لحظه ای و گرد و غبار برای روزهای شنبه و یکشنبه در برخی نقاط استان پیش بینی کرد.

در طول این مدت در سطح زمین، به علت تغییرات فشار هوا طی ساعاتی شاهد وزش بادهای شدید و نسبتا شدید و تند باد لحظه ای خواهیم بود که در بیشتر نقاط باعث کاهش دید افقی ناشی از پدیده گرد و خاک می شود و در نیمه شرقی نیز در ساعاتی افزایش ابر قابل انتظار است.

بررسی نقشه های پیش یابی از امروز تا چند روز آینده تضعیف نسبی الگوی تابستانی را بر روی استان نشان می دهد که باعث کاهش 2 الی سه درجه ای دما هوا در این مدت می شود.

همچنین طی 24 ساعت گذشته شوش با 49.8 و ایذه با 25.2 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط خوزستان بوده است و حداکثر دمای اهواز به 48 و حداقل به 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید.