سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان بیا بیان اینکه یکی از سیاستهای مهم سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان افزایش درآمد برنجکاران است اظهار کرد: تحقق این مهم با انجام اقداماتی همچون توسعه و گسترش مکانیزاسیون کاشت، داشت و برداشت برنج و همچنین نوسازی دستگاه‌های برنجکوبی میسر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، لیلا بذرکار گفت: با توجه به اینکه گرمای هوا موجب ارتقای کیفیت برنج می‌شود و امسال هم شاهد گرمای هوا بوده‌ایم بدون شک برنج تولیدی امسال خوش طعم‌تر خواهد بود، وی اضافه کرد: شرایط مناسب آب و هوایی استان گیلان امسال موجب شده است، تا شاهد افزایش کیفیت تولید برنج استان گیلان باشیم.

بذرکار افزود: یکی از سیاستهای مهم سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان افزایش درآمد برنجکاران است و تحقق این مهم با انجام اقداماتی همچون توسعه و گسترش مکانیزاسیون کاشت، داشت و برداشت برنج و همچنین نوسازی دستگاه‌های برنجکوبی میسر می‌شود.

کیفیت امسال «برنج گیلان» بهتر خواهد بود

وی با بیان اینکه رعایت کاهش رطوبت شلتوک پیش از بردن آنها به خشک‌کن موجب کاهش خرد شدن برنج سفید می‌شود و کیفیت را افزایش می‌دهد، ادامه داد: برنجکاران محصول برنج با درصد خرد کمتر می‌توانند محصول خود را با قیمت بهتر به فروش برسانند

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی پیش‌بینی می‌کنیم، امسال شاهد افزایش کیفیت برنج سفید استان گیلان باشیم.