روابط عمومی شهرداری رشت اعلام کرد: شهردار رشت دیشب استعفای خود را به آقای علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت داد.

به خبرگزاری موج از گیلان، مسعود نصرتی شهردار رشت دیشب استعفای خود را به آقای علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت داد.

وی که حدود 10 ماه شهردار رشت بود به سمت یکی از معاونان سازمان دهیاری ها و شهرداری های وزارت کشور منصوب شد.

 نصرتی شهردار مستعفی رشت اهل قزوین است و مدرک دکترای برنامه ریزی شهری دارد.

تا انتخاب شهردار رشت، سرپرست شهرداری این شهر در جلسه ای که شواری اسلامی تشکیل می دهد انتخاب خواهد شد.