سرپرست فرمانداری رودسر در نشست کارگروه اشتغال ، سرمایه گذاری و بوم گردی این شهرستان اعلام کرد: تا کنون 160 طرح اشتغال در زمینه کشاورزی، شیلات، میراث فرهنگی در این شهرستان به بانک های عامل شامل بانک کشاورزی، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، علی وارسته بهدانی سرپرست فرمانداری رودسر با اشاره به طرح های اشتغال زایی روستایی گفت: تا کنون 160 طرح اشتغال در زمینه کشاورزی، شیلات، میراث فرهنگی در این شهرستان به بانک های عامل شامل بانک کشاورزی، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک معرفی شده است.

به گفته وی تاکنون 30 طرح بااعتباری بالغ بر ده میلیارد ریال به متقاضیان طرحهای اشتغال زایی روستایی پرداخت شده است.

تصویب 9 طرح فراگیر شهری در سطح شهرستان رودسر

وارسته با اشاره به تصویب 9 طرح فراگیر شهری در سطح شهرستان رودسر افزود: از این تعداد تا کنون 4 طرح در زمینه های کشاورزی، شیلات و میراث فرهنگی با اعتباری بیش از 5 میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی شده است.

سرپرست فرمانداری رودسر در خصوص طرح های بوم گردی این شهرستان که از تأکیدات استاندار گیلان است گفت: سهم شهرستان 345 طرح با اعتبار بالغ بر 11 میلیارد تومان است.

به گفته وی 132 پرونده طرح بوم گردی در سطح شهرستان تشکیل شده است که از این تعداد 81 پرونده احداثی و 50 پرونده مرمتی است و از این تعداد پرونده 58 مورد به تصویب کمیته شهرستان رسیده و به استان ارسال گردیده است.