وزیر صنعت، معدن وتجارت در مراسم کلنگ زنی واحد گندله سازی یک میلیون تنی شهرستان بیجار وجود صنعت فولاد در هر منطقه ای را عامل توسعه ورونق اقتصاد وصنعت ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛محمد شریعتمداری گفت:برای تامین آب زنجیره فولاد کردستان مشکلی وجود ندارد.

وی  با بیان اینکه در دولت دکتر روحانی اقدامات بسیار وسیعی برای انجام اکتشافات معدنی صورت گرفته است گفت: از مجموعه ذخایر ۲۰۰ میلیون تنی سنگ آهن کشور ٨۰ میلیون تن آن در این دولت کشف شده است.

شریعتمداری  ایجاد زنجیره فولاد در کردستان را حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی خواند وگفت: در زنجیره فولاد کردستان باید قدم های مهم واساسی برای تولید محصول نهایی وارزش افزوده وایجاد شغل برداشته شود.

وزیر صنعت، معدن وتجارت همچنین به موضوع تامین آب برای زنجیره فولاد استان اشاره کرد وگفت: در خصوص تامین آب این طرح موافقت ونظر مساعد وزارت نیرو اخذ شده است وبدون نظر آنها قطعا این طرح را در کردستان کلنگ زنی نمی کردم.

وی افزود: استان کردستان در خصوص آب نسبت به اکثر استانهای کشور دارای شرایط مطلوب است و می توان گفت این استان جزو مناطق غنی ایران است.

شریعتمداری با بیان اینکه ٨۰ درصد معادن سنگ آهن استان مربوط به شهرستان بیجار است گفت: برای تامین وایجاد وزنجیره های بعدی فولاد با توجه به غنای معادن مشکلی وجود ندارد وباید استمرار پیدا کند.

نقش دولت درکشف فساد

وی در ادامه سخنان خود گریزی نیز به موضوع کشف فساد توسط دولت زد وگفت: اگر در دولت فسادی شکل گرفته افتخار دولت آن است که خود فسادها را کشف و عاملان را به مراجع ذیربط معرفی کرده است.

شریعتمداری اضافه کرد: دولت باید برای کشف آن فسادها مورد تقدیر قرار بگیرد، چرا که بزرگترین افتخار دولت دور کردن فساد از خود است.