وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی علی بندرعباسی را به عنوان سرپرست اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی علی بندرعباسی را به عنوان سرپرست اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان منصوب کرد.

 در حکم سیدعباس صالحی خطاب به بندرعباسی آمده است:

«نظر به سوابق اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان منصوب می‌شوید.

امید است در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»

به گزارش موج، بندرعباسی در حال حاضر معاون مالی اداری، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان است.